Jump to content

I am new to Fiverr and just created 1 Gigs, help me pls !


xphucnguyen
 Share

Recommended Posts

Hello, @xphucnguyen, I tried to follow your link. It appears for 2 seconds and then disappears. 

I also went to your profile and the same thing happens when I click on your gig thumbnail. Therefore, I cannot even view your gig. Did you complete the publishing of your gig? Perhaps you should contact CS at support@fiverr.com to see what the issue with your gig is? 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, vickiespencer said:

Xin chào, @xphucnguyen, Tôi đã cố gắng theo liên kết của bạn. Nó xuất hiện trong 2 giây và sau đó biến mất. 

Tôi cũng đã vào hồ sơ của bạn và điều tương tự cũng xảy ra khi tôi nhấp vào hình thu nhỏ buổi biểu diễn của bạn. Vì vậy, tôi thậm chí không thể xem hợp đồng biểu diễn của bạn. Bạn đã hoàn thành việc xuất bản hợp đồng biểu diễn của mình chưa? Có lẽ bạn nên liên hệ với CS tại support@fiverr.com để xem vấn đề với hợp đồng biểu diễn của bạn là gì? 

I don't quite understand what you mean, can you help me?

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
 Share

×
×
  • Create New...